Tillbehör

Vi har backspjäll samt olika filter som tillbehör. Vårt ena filter är ett tvättbart grovfilter i polyesterskum PPI20.
Vi har även ett allergenfilter motsvarande klass F7 (EU7) den är tillverkad i brännbart material. Se pdf-filer.

Pdf:er

Eurodon Backspjäll (EDB)
Filter