Skötsel & Monteringsanvisningar

Här finns utförlig beskrivning på skötsel av kanaler och filter.
Här kan man även se utförligare ritningar med viktiga mått när kanalerna är monterade i vägg.

Pdf:er

Modell C1 monterad i vägg + EuroDon
C1/C3 Monteringsanvisning
Modell C2 monterad i vägg + EuroDon
Monteringsanvisning för uteluftskanal C2
Modell R2 monterad i vägg + EuroDon
Modell R3 monterad i vägg + EuroDon
Modell R4 monterad i vägg + EuroDon
Uteluftskanal typ R1
Modell RC monterad i vägg + EuroDon
Skötselinstruktion EuroDon 11, 21 & 22
Skötselinstruktion LcdDon 11,21 & 22
Skötselinstruktion EuroDon X
Skötselinstruktion UniDon 345, 420 och 420 L 1
Skötselinstruktion UniDon 345, 420 och 420 L 2 
Monteringsanvisning av backspjäll i R-kanal vid omonterade yttre teleskop
Monteringsanvisning av backspjäll i R-kanal vid monterade yttre teleskop i fasad 
Monteringsanvisning av backspjäll i RC-kanal vid omonterade yttre teleskop
Monteringsanvisning av backspjäll i RC-kanal vid monterade yttre teleskop i fasad
Monteringsanvisning Eurodon